Terms

Voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van NL Digital, de gebruikersvoorwaarden van PromoCat en de verwerkersvoorwaarden van PromoCat van toepassing. Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de link.

Privacy verklaring

In onze privacy verklaring staat beschreven welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.


Terms and conditions

All our offers and agreements are subject to the general terms and conditions of NL Digital, the terms of use of PromoCat and the processing conditions of PromoCat.

Privacystatement

Our privacy statement describes which personal data is collected by us and how these are handled.